Xu thế nông nghiệp trong tương lai

Việt Nam phần lớn những người giàu đều làm bất động sản, chưa thực sự có nhiều sản phẩm có c
hất xám cao phục vụ xã hội.
Nhìn xa về tương lai chút thì nông nghiệp ở Việt Nam sẽ là n
gành kinh tế tỷ đô, đặc biệt trong những năm vừa qua từ chính phủ đến các cấp các ngành, các chuyên gia rồi các doanh nghiệp lớn cũng đang rất chú trọng vào phát triển nông nghiệp.
Trong đại dịch có bao nhiêu người nhận ra tiềm năng và tầm quan trọng của nông nghiệp.
Tôi dự đoán trong thời gian tới có thể phát triển nông nghiệp kết hợp bất động sản có tiềm năng phát triển rất lớn.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải biết cách tạo được hệ sinh thái kết hợp hội tụ đủ các yếu tố tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp hoàn chỉnh.
 TRẦN DUY
CEO CTY DTF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *