TÁC HẠI CỦA PHÂN BÓN HÓA HỌC ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

TÁC HẠI CỦA PHÂN HÓA HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

– Theo số liệu tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực nông hoá học ở Việt Nam, hiện nay hiệu suất sử dụng phân đạm mới chỉ đạt từ 30-45%, lân từ 40-45% và kali từ 40-50%, tuỳ theo chân đất, giống cây trồng, thời vụ,

-Phương pháp bón, loại phân bón… Phân bón chưa được cây sử dụng, một phần còn lại ở trong đất, một phần bị rửa trôi theo nước mặt do mưa, theo các công trình thuỷ lợi ra các ao, hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước mặt.
-Một phần bị rửa trôi theo chiều dọc xuống tầng nước ngầm và một phần bị bay hơi do tác động của nhiệt độ hay -quá trình phản nitrat hoá gây ô nhiễm không khí.

– Làm mất cấu trúc đất, đất chai cứng

– Làm cho đất bị thoái hoá nhanh.

– Làm cho cây mất đi sự cân bằng tự nhiên

– Cây trồng dễ bị sâu bệnh tấn công.

#phân_trùn_quế

Nguồn: dgreenhome.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *